Không làm được không phải vì bản thân không có khả năng, mà vì bản thân chưa đủ cố gắng

Không làm được không phải vì bản thân không có khả năng, mà vì bản thân chưa đủ cố gắng

danh ngôn công việc, lời hay ý đẹp, danh ngôn cuộc sống

28 thoughts on “Không làm được không phải vì bản thân không có khả năng, mà vì bản thân chưa đủ cố gắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.