Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

danh ngôn trí tuệ, lời hay ý đẹp, danh ngôn cuộc sống

Comments

comments

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

9 thoughts on “Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.