CHUYỂN ẢNH TRẮNG ĐEN THÀNH ẢNH MÀU TRONG PHOTOSHOP

CHUYỂN ẢNH TRẮNG ĐEN THÀNH ẢNH MÀU TRONG PHOTOSHOP

–    Mở file ảnh cần xử lý, ví dụ hình dưới

chuyển ảnh trắng đen thành ảnh màu 1

–    Nhân đôi layer ảnh

–    Chọn tiếp Image/ Mode/ CMYK color

–    Dùng công cụ bất kỳ để tạo vùng chọn như hình dưới

chuyển ảnh trắng đen thành ảnh màu 2 bang photoshop

–    Chọn layer Background copy, vào hộp thoại Curves như hình dưới

chuyển ảnh trắng đen thành ảnh màu 3

–    Chọn thông số Cyan, Magenta, Yellow như hình dưới (Tùy theo hình)

chuyển ảnh trắng đen thành ảnh màu

chuyển ảnh trắng đen thành ảnh màu

chuyển ảnh trắng đen thành ảnh màu

–    Sẽ được kết quả như hình dưới

chuyển ảnh trắng đen thành ảnh màu 4

–    Chọn lại layer Background copy. Tạo vùng chọn cho môi. Vào lại Curves như bước trên

–    Chọn thông số như hình dưới

chuyển ảnh trắng đen thành ảnh màu

chuyển ảnh trắng đen thành ảnh màu

–    Sẽ được

chuyển ảnh trắng đen thành ảnh màu 5

–    Màu tóc cũng tương tự như các bước trên

–    Kết quả cuối cùng

chuyển ảnh trắng đen thành ảnh màu 6

Xem chi tiết Khóa học Corel
Xem chi tiết Khóa học Photoshop
Xem chi tiết Khóa học Illustrator Ai

2 thoughts on “CHUYỂN ẢNH TRẮNG ĐEN THÀNH ẢNH MÀU TRONG PHOTOSHOP

Leave a Reply

Your email address will not be published.