Người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều, người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Người bi quan phàn nàn về cơn gió
Người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều
Người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm

lời-hay-ý-đẹp,-danh-ngôn-cuộc-sống

Comments

comments

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Leave a Reply

Your email address will not be published.