Người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều, người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm

Người bi quan phàn nàn về cơn gió
Người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều
Người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm

lời-hay-ý-đẹp,-danh-ngôn-cuộc-sống

Leave a Reply

Your email address will not be published.