Gia đình là sự nghiệp cuối cùng

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Gia đình là sự nghiệp cuối cùng

Lời hay ý đẹp

Tất cả mọi sự nghiệp khác đều phục vụ cho một mục đích – đó chính là gia đình

danh-ngon-gia-dinh

Comments

comments

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Leave a Reply

Your email address will not be published.