Không dành thời gian bên gia đình thì không bao giờ là người đàn ông đích thực

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Danh ngôn gia đình

“Không dành thời gian bên gia đình thì không bao giờ là người đàn ông đích thực”

Lời hay ý đẹp

danh-ngon-gia-dinh-1

 

Comments

comments

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Leave a Reply

Your email address will not be published.