Phụ nữ mềm mỏng và an nhiên như nước có thể khiến đàn ông cả đời không quên

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

DANH NGÔN PHỤ NỮ

Phụ nữ mềm mỏng và an nhiên như nước có thể khiến đàn ông cả đời không quên.

Lời hay ý đẹp

danh-ngon-phu-nu-2

Comments

comments

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Leave a Reply

Your email address will not be published.