Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường ít nói.

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

DANH NGÔN TRÍ TUỆ

Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường ít nói.

danh-ngon-tri-tue

Lời hay ý đẹp

Comments

comments

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Leave a Reply

Your email address will not be published.