Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

DANH NGÔN TRÍ TUỆ

Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp

danh-ngon-tri-tue-4

Lời hay ý đẹp

Comments

comments

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Leave a Reply

Your email address will not be published.