Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

DANH NGÔN VUI VẺ

Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.

danh-ngon-vui-ve-1

Lời hay ý đẹp

 

 

Comments

comments

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Leave a Reply

Your email address will not be published.