Tuổi trẻ không gắng sức Già cả những ngậm ngùi

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

DANH NGÔN TUỔI TRẺ

Tuổi trẻ không gắng sức
Già cả những ngậm ngùi

danh-ngon-tuoi-tre

Lời hay ý đẹp

Comments

comments

Chia sẽ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Leave a Reply

Your email address will not be published.