Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.

Lượt xem: 894 Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó

Read more