Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ nhưng người già biết người trẻ tuổi là những kẻ dại khờ.

Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ
nhưng người già biết người trẻ tuổi là những kẻ dại khờ.

5 thoughts on “Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ nhưng người già biết người trẻ tuổi là những kẻ dại khờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *