CÁCH TẠO VÀ SỬ DỤNG BRUSH

CÁCH TẠO VÀ SỬ DỤNG BRUSH

I. Sử dụng brushes trong thư viện mẫu brushes của Photoshop
–  Chọn công cụ Brush

cách tạo và sử dụng brush 1

–    Trên thanh “Options” sẽ xuất hiện các tính chất của brush.

cách tạo và sử dụng brush 2

–    Click vào mũi tên nhỏ xổ xuống để lựa chọn những nét bút brush thích hợp.

cách tạo và sử dụng brush 3

+   Master diameter: chọn nét bút to hay nhỏ

+   Hardness: chọn nét bút thô,cứng hay thanh, mềm.

+   Click vào biểu tượng nút  tròn có tam giác, sẽ xuất hiện một cửa sổ chứa tổ hợp tên của các nét brush (như brush tự nhiên, brush hình vuông…)

  1. Sử dụng bảng màu Brushes (Brushes Palette)

–    Để mờ được brushes palette bạn có thể thực hiện 2 cách:

+   Window/ Brushes

+   Click Toggle the brushes palette nằm phía bên phải trên thanh Options

cách tạo và sử dụng brush 4

–    Tính năng các lựa chọn trên Brushes Palette.

III. Bài tập ứng dụng

  1. Sử dụng các temp brush có trong photoshop
  2. Vẽ hoa hồng

–    Mở một tài liệu mới với kích thướng 500 x 500 px. nền mầu trắng (#ffffff)

–    Chọn Brush Tool

–    Mở Brushes palette > click menu pop-up > chọn Special effect brushes

–    Click chọn brush hoa hồng, đặt các thuộc tình theo hình sau

cách tạo và sử dụng brush 6

–    Tạo một layer mới (Layer/ New/ Layer)

–    Nhấn phím “D” để trở về chế độ mầu Foreground và Background mặc định (đen và trắng)

cách tạo và sử dụng brush 7

–    Vẽ brush hoa hồng lên layer new (chỉ 1 lần click chuột), đặt tên cho layer này là “hoahong”

cách tạo và sử dụng brush 8

–    Bắt đầu tô mầu cho hoa hồng (chọn màu tùy ý)

–    Chuột phải “layer hoahong” > chọn Blending options:

–    Thiết lập các thuộc tính Inner Shadow, và Outer Glow như các hình sau

cách tạo và sử dụng brush 9

cách tạo và sử dụng brush 10

–    Đặt Blending mode: Normal. và Color của Inner shadow và Outer Glow giống nhau để tạo độ sáng, mịn của các cánh hồng

cách tạo và sử dụng brush 11

  1. Vẽ Hoa tuyết:

–    Mở một tài liệu mới 400 x 400 px, nền mầu đen (#000000)

–    Chọn Brush tool

–    Mở Brushes palette > menu pop-up > chọn Assorted brushes

–    Chọn brush hoa tuyết

–    Chọn các thuộc tính như sau

cách tạo và sử dụng brush 12

–    Ấn phím “D” > ấn phím “X” chuyển chế độ màu foreground và background là trắng – đen

–    Tạo layer mới, đặt tên là “hoatuyet”

–    Vẽ brush hoatuyet lên layer (Click một lần chuột)

cách tạo và sử dụng brush 13

–    Chuột phải “layer hoatuyet” > chọn Blending options

–    Đặt thuộc tính Inner shadow như sau, mục đích làm sáng bông hoa tuyết

cách tạo và sử dụng brush 14

–    Filter > blur > radial blur > thiết lập thuộc tính

cách tạo và sử dụng brush 15

–    Có thể lập lại bước Radial blur bằng ấn tổ hợp phím “Ctrl + F

cách tạo và sử dụng brush 16

–    Click Effects nằm dưới layer hoatuyet > mở layer style

cách tạo và sử dụng brush 17

–    Đặt thuộc tính outer glow cho layer hoatuyet như hình sau

cách tạo và sử dụng brush 18

–    Và kết quả:

cách tạo và sử dụng brush 19

  1. Vẽ chiếc lá

–    Lập lại các bước trên

–    Chọn thuộc tính Inner Shadow, và Outer Glowcho brush chiếc lá như sau

cách tạo và sử dụng brush 20

cách tạo và sử dụng brush 21

–    Kết quả:

cách tạo và sử dụng brush 22

III. Cách tạo một brush riêng

–    Trong trường hợp, có sẵn một brush hay down được một brush từ trên mạng, phần mở rộng của file đó phải là “.abr” thì photoshop mới có thể load được.

–    Để load được một brush vào Brushes Palette bạn click Window Brushes. Trên Brushes palette > Click menu pop-up > Load brush > và tìm đến tệp “.abr” trên máy tính local.

cách tạo và sử dụng brush 23

–    Nếu như tạo được một hình vẽ theo sở thích riêng, hay vô tình nhìn thấy một góc ảnh nào đó khá hấp dẫn. Muốn chúng trở thành một brush để linh động hơn cho việc sử dụng chúng. Làm theo các bước sau

–    Mở một hình bạn thích

–    Ví dụ tôi có hình sau.

cách tạo và sử dụng brush 24

–    Lựa chọn phần hình muốn tạo brush

cách tạo và sử dụng brush 25

–    Click Edit -> Define Brush Preset

cách tạo và sử dụng brush 26

–    Đặt tên cho brush

cách tạo và sử dụng brush 27

–    Kiểm tra lại trên Brush palette

cách tạo và sử dụng brush 28

–    Ứng dụng

cách tạo và sử dụng brush 29

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *