Thiết kế Card Visit – Name Card bằng CorelDRAW

Thiết kế Card Visit – Name Card bằng CorelDRAW

Mở chương trình Corel.

Tạo một khung hình chữ nhật có kích thước Ngang: 9,5cm x Rộng: 5,5cm, đây là kích thước chuẩn của Card Visit

thiet-ke-card-visit-bang-coreldraw

Chọn Edit Fill chọn hiệu ứng Fountain Fill, chọn màu tô chuyển như hình

thiet-ke-card-visit-bang-coreldraw-1

Sẽ được kết quả.

thiet-ke-card-visit-bang-coreldraw-2

Dùng công cụ Retangle Tool vẽ tiếp một hình chữ nhật và chọn màu nền là màu xanh.
Canh trên đỉnh Card Visit (Align Top)

thiet-ke-card-visit-bang-coreldraw-3

Sau đó dùng công cụ Text Tool, nhập nội dung và cho canh vào tâm hình chữ nhật đã tô màu nền xanh đậm.

thiet-ke-card-visit-bang-coreldraw-4

Dùng công cụ Retangle Tool vẽ tiếp một hình chữ nhật, tô màu nền là màu xanh.
Canh dưới đáy Card Visit (Align Bottom).

thiet-ke-card-visit-bang-coreldraw-5

Dùng công cụ Text Tool gõ nội dung như hình dưới.
Canh tâm chữ vào hình chữ nhật bên dưới (Align Center Horizontally, Align Center Vertically)

thiet-ke-card-visit-bang-coreldraw-6

Dùng công cụ Text Tool nhập tiếp nội dung như hình dưới, để trang trí thêm cho Card Visit.

thiet-ke-card-visit-bang-coreldraw-7

Sau đó dùng chức năng Import, chèn thêm các icon Word, Excel, Corel, Photoshop, Illustrator, PowerPoint vào Card Visit.
Bố cục, sắp xếp, canh thẳng hàng các đối tượng như hình dưới

thiet-ke-card-visit-bang-coreldraw-8

Làm tương tự thì ta sẽ được một Name Card như hình dưới.

Mặt trước:

thiet-ke-card-visit-bang-coreldraw-9

Kết hợp Freehand Tool và Shape Tool ta sẽ được mặt sau là một bản đồ chi tiết được thiết kế đồ họa bằng Corel

thiet-ke-card-visit-bang-coreldraw-10

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Thiết kế Card Visit – Name Card bằng CorelDRAW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *