CÁCH CHUYỂN ĐỔI HÌNH ẢNH THÀNH VECTOR TRONG ILLUSTRATOR

CÁCH CHUYỂN ĐỔI HÌNH ẢNH THÀNH VECTOR TRONG ILLUSTRATOR

Hình bitmap mẫu:

cach-chuyen-doi-anh-bitmap-thanh-vector-trong-illustrator

Các bạn mở phần mềm Illustrator tạo mới rồi Place ảnh trên vào:

cach-chuyen-doi-anh-bitmap-thanh-vector-trong-illustrator-1

Ở phần Image Trace chọn 16 colors (16 màu)

cach-chuyen-doi-anh-bitmap-thanh-vector-trong-illustrator-2

Sau đó chọn vào Expand

cach-chuyen-doi-anh-bitmap-thanh-vector-trong-illustrator-3

Hình đã được chuyển sang Vector, nhưng nó vẫn còn ở trong Groups, các bạn bỏ Group nhé.

cach-chuyen-doi-anh-bitmap-thanh-vector-trong-illustrator-4

Chuột phải vào hình chọn Ungroup

cach-chuyen-doi-anh-bitmap-thanh-vector-trong-illustrator-5

Loại bỏ vùng trắng thừa, thay đổi màu tùy ý bạn nhé.

Xem chi tiết: Khóa học Adobe Illustrator

cach-chuyen-doi-anh-bitmap-thanh-vector-trong-illustrator-6

Chúc các bạn thành công!. Ủng hộ trang để mình viết tiếp các bài hướng dẫn khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *