Hãy bắt đầu làm những việc cần thiết, sau đó làm những việc bạn có thể, và tự nhiên bạn có thể làm những điều không thể.

DANH NGÔN HÀNH ĐỘNG

Hãy bắt đầu làm những việc cần thiết, sau đó làm những việc bạn có thể, và tự nhiên bạn có thể làm những điều không thể.

Lời hay ý đẹp

danh-ngon-hanh-dong-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *