Tính cách mạnh mẽ của một người đàn ông

DANH NGÔN ĐÀN ÔNG

“Lúc khóc không ai dỗ, tôi học được mạnh mẽ.
Lúc sợ hãi không ai giúp, tôi học được dũng cảm.
Lúc phiền muộn không ai hỏi han, tôi học được chấp nhận.
Lúc mệt mỏi không ai dựa dẫm, tôi học được tự lập.”

danh-ngon-dan-ong-1
Cứ như vậy tôi mới phát hiện, hóa ra mình rất xuất sắc, điều đáng giá nhất chính là trên thế giới này chỉ có một tôi.
Dần dần tôi trưởng thành, bởi vì chẳng còn chuyện đáng thất vọng nào lớn hơn nữa, cho nên hiện tại, thỉnh thoảng không được như ý mình cũng là một loại hạnh phúc.”

Lời hay ý đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *