7 cách NHÌN người của GIA CÁT LƯỢNG

DANH NGÔN SỰ NGHIỆP

7 cách NHÌN người của GIA CÁT LƯỢNG

1. Đem điều phải lẽ trái hỏi họ để biết “chí hướng”.
2. Lấy lý luận dồn họ vào thế bí để biết “biến thái”.
3. Lấy mưu trí trị họ để trông thấy “kiến thức”.
4. Nói cho họ những nỗi khó khăn để xét “đức dũng”.
5. Cho họ uống rượu say để dò “tâm tính”.
6. Đưa họ vào lợi lộc để biết tấm lòng “liêm chính”.
7. Hẹn công việc với họ để đo “chữ tín”.

Lời hay ý đẹp

danh-ngon-su-nghiep-2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *