Đừng để mình mắc những sai lầm này vì người đau lòng sẽ là bạn

DANH NGÔN TÂM HỒN

Đừng để mình mắc những sai lầm này vì người đau lòng sẽ là bạn

Đừng một mực cho rằng quan hệ xã hội là quan trọng nhất, chẳng có gì quan trọng bằng việc biến bản thân mạnh mẽ, giỏi giang hơn.

Lời hay ý đẹp

danh-ngon-tam-hon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *