Miệng ít nói, tự nhiên ít họa. Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh. Trong lòng ít muốn, tự nhiên ít lo. Thân mình ít sự, tự nhiên ít khổ

DANH NGÔN TÂM HỒN

“Miệng ít nói, tự nhiên ít họa.
Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh.
Trong lòng ít muốn, tự nhiên ít lo.
Thân mình ít sự, tự nhiên ít khổ”

Lời hay ý đẹp

danh-ngon-tam-hon-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *