Bạn biết đó là bạn thân vì nó là đứa hiểu bạn muốn gì ngay cả khi bạn lầm bầm một thứ ngôn ngữ chết tiệt nào đó

DANH NGÔN TÌNH BẠN

Bạn biết đó là bạn thân vì nó là đứa
hiểu bạn muốn gì ngay cả khi bạn lầm bầm
một thứ ngôn ngữ chết tiệt nào đó

Lời hay ý đẹp

danh-ngon-tinh-ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *