Trên con đường bạn đi có thể sẽ có nhiều người yêu bạn … Nhưng khi vấp ngã sẽ chỉ có 1 người yêu bạn thật lòng đỡ bạn dậy mà thôi.

DANH NGÔN TÌNH YÊU

Trên con đường bạn đi có thể sẽ có nhiều người yêu bạn …
Nhưng khi vấp ngã sẽ chỉ có 1 người yêu bạn thật lòng đỡ bạn dậy mà thôi.

danh-ngon-tinh-yeu-1

Lời hay ý đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *