Phân biệt giữa Quick Format và Full Format

Phân biệt giữa Quick Format và Full Format

Khi nhấp chuột phải vào một ổ, bạn sẽ thấy một tùy chọn có tên là Format. Nếu chọn nó, một cửa sổ sẽ mở ra cho phép bạn format ổ. Mặc định là Full Format. Một tùy chọn để chọn Quick Format cũng có sẵn. Trong bài viết này, huydayvitinh.top sẽ giải thích sự khác biệt giữa Full Format và Quick Format một cách ngắn gọn.

Full Format và Quick Format là gì ?

Quick Format sẽ xây dựng lại hệ thống file, nhãn volume và kích thước cluster.

Full Format sẽ xóa các file, xây dựng lại hệ thống file, nhãn volume, kích thước cluster và quét phân vùng để tìm bad sector.

Các thiết bị lưu trữ như HDD và SSD cần phải có các track và sector trên đó để dữ liệu có thể được ghi vào. Địa chỉ của các bộ dữ liệu khác nhau được lưu trữ trong File Allocation Table (FAT – bảng định vị file trên ổ đĩa). Nếu bạn tạo một file mới, các thiết bị lưu trữ sẽ lưu nó trong những sector khác nhau và ghi địa chỉ vào FAT. Hệ điều hành cần truy cập vào các FAT như vậy nếu chúng hoạt động (tức là đọc và ghi dữ liệu).

phan-biet-quick-format-va-full-format-1

Khi bạn thực hiện quick format một ổ, chỉ cần xóa FAT và tạo một bảng trống mới. Như vậy, địa chỉ của tất cả các dữ liệu trên ổ đều được loại bỏ.

Tóm lại, Quick Format nghĩa là loại bỏ và tạo FAT mới để ổ lưu trữ có thể được sử dụng lại. Tuy nhiên dữ liệu cũ vẫn tồn tại cho đến khi được ghi lại. Nếu ổ chưa được ghi, người khác có thể tìm hiểu những gì được lưu trữ trên đó, bằng cách sử dụng một trong các công cụ khôi phục dữ liệu.

Giống như phương thức Quick Format, Full Format cũng xóa và tạo FAT mới. Nó kiểm tra tất cả các sector để xem nếu có bất kỳ cái nào là bad sector không.

Low-Level Formatting là gì ?

phan-biet-quick-format-va-full-format-2

Mọi người thường nhầm lẫn Low-Level Formatting với Quick Format

Mọi người thường nhầm lẫn Low-Level Formatting với Quick Format. Quick Format có nghĩa là xây dựng một FAT mới. Tất cả chỉ có thể. Low-Level Formatting tạo ra các track và sector mà sau này được sử dụng bởi Quick Format và Full Format.

Xem chi tiết bài viết khác:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *