Cách cấu hình router TP-Link thành Access Point

Cách cấu hình router TP-Link thành Access Point

Xem chi tiết: Khóa học Excel cấp tốc tại Bình Chánh, Tân Tạo

Bài viết này sẽ giải thích cách sử dụng router TP-Link N làm access point (điểm truy cập). Router chính sẽ được kết nối với router TP-Link N qua cổng LAN. Cổng WAN không được sử dụng cho cấu hình này.

cau-hinh-router-tp-link-thanh-access-point-1

Router chính sẽ được kết nối với router TP-Link N qua cổng LAN

Bước 1: Kết nối máy tính với router TP-Link N

Kết nối máy tính với cổng LAN thứ hai trên router TP-Link N bằng cáp Ethernet.

Đăng nhập vào giao diện web TP-Link thông qua địa chỉ IP được liệt kê trên nhãn ở dưới cùng của router TP-Link N.

Lưu ý: Mặc dù có thể, nhưng không nên thử quá trình này qua WiFi

Bước 2: Đổi địa chỉ IP LAN của router TP-Link N

Chuyển đến Network >LAN trên menu bên và thay đổi địa chỉ IP LAN của router TP-Link N thành địa chỉ IP trên cùng một segment của router chính. Địa chỉ IP này phải nằm ngoài phạm vi DHCP của router chính.

Ví dụ, nếu DHCP của router chính là 192.168.2.100 – 192.168.2.199 thì bạn có thể đặt IP của router TP-Link N thành 192.168.2.X (X phải nằm ngoài phạm vi DHCP của router chính), chẳng hạn như 192.168.2.11.

cau-hinh-router-tp-link-thanh-access-point-2

Đổi địa chỉ IP LAN của router TP-Link N

Lưu ý: Sau khi thay đổi địa chỉ IP LAN, bạn sẽ cần phải khởi động lại và đăng nhập vào router TP-Link N bằng địa chỉ IP mới.

Bước 3: Cấu hình SSID

Chuyển đến Wireless > Wireless Settings và cấu hình SSID (Tên mạng) có thể giống hoặc khác với router chính. Chọn Save.

cau-hinh-router-tp-link-thanh-access-point-3

Cấu hình SSID

Bước 4: Cấu hình bảo mật

Đi đến Wireless > Wireless Security và cấu hình bảo mật không dây. WPA/WPA2-Personal được khuyến nghị là tùy chọn an toàn nhất. Sau khi cấu hình, bấm Save.

cau-hinh-router-tp-link-thanh-access-point-4

Cấu hình bảo mật

Lưu ý: Nếu sử dụng router băng tần kép, hãy lặp lại quy trình này cho băng tần 5GHz.

Bước 5: Vô hiệu hóa server DHCP

Chuyển đến DHCP > DHCP Settings và chọn Disable the DHCP Server. Nhấn Save.

cau-hinh-router-tp-link-thanh-access-point-5

Vô hiệu hóa server DHCP

Bước 6: Khởi động lại thiết bị

Chuyển đến System Tools > Reboot và chọn Reboot để khởi động lại thiết bị.

cau-hinh-router-tp-link-thanh-access-point-6

Khởi động lại thiết bị

Bước 7: Kết nối router chính với router TP-Link N

Sử dụng cáp Ethernet để kết nối router chính với router TP-Link N thông qua các cổng LAN (có thể sử dụng cổng LAN bất kỳ). Tất cả các cổng LAN khác trên router TP-Link N hiện sẽ cấp cho thiết bị quyền truy cập Internet. Ngoài ra, mọi thiết bị WiFi hiện có thể truy cập Internet thông qua router TP-Link N bằng cách sử dụng SSID và mật khẩu được thiết lập trong các bước trên.

cau-hinh-router-tp-link-thanh-access-point-7

Kết nối router chính với router TP-Link N

Xem chi tiết bài viết:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *