Cách vô hiệu hóa Startup Delay trong Windows 10

Cách vô hiệu hóa Startup Delay trong Windows 10

Theo mặc định, Windows 10 có độ trễ 10 giây trong quá trình boot, trước khi tất cả các ứng dụng và chương trình có thể truy cập được. Đây được gọi là Startup Delay và nó giúp đảm bảo mọi thứ hoạt động như bình thường khi bạn khởi động PC.

Tuy nhiên, nếu bạn có một PC mạnh mẽ hoặc không có nhiều chương trình khởi động trong Windows 10, thì bạn có thể cố gắng giảm hoặc thậm chí vô hiệu hóa Startup Delay hoàn toàn để giúp PC khởi động nhanh hơn.

Thực hiện việc này bằng cách sử dụng Registry Editor, nhưng trước khi bắt đầu, bạn nên đảm bảo rằng bạn đã sao lưu Windows Registry, đề phòng trường hợp việc chỉnh sửa xảy ra sự cố. (Điều này sẽ không xảy ra nếu bạn làm theo đúng hướng dẫn!)

1. Mở Registry Editor bằng cách nhấn phím Win sau đó nhập regedit.

Trong Registry Editor, đi đến:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

2. Nhấp chuột phải vào Explorer, chọn Key từ tùy chọn New. Sau khi key mới được tạo, hãy đổi tên nó thành Serialize.

vo-hieu-hoa-startup-delay-1

Tạo key Serialize mới

3. Nếu key Serialize đã được tạo ra trong key Explorer, thì không cần phải thực hiện quy trình trên.

vo-hieu-hoa-startup-delay-2

Nếu key Serialize đã được tạo ra trong key Explorer, thì không cần phải thực hiện quy trình trên

4. Sau đó, nhấp chuột phải vào Serialize và chọn DWORD Value từ tùy chọn New. Key DWORD Value sẽ được tạo trong bảng điều khiển bên phải.

vo-hieu-hoa-startup-delay-3

Key DWORD Value sẽ được tạo trong bảng điều khiển bên phải

5. Đổi tên key này thành StartupDelayInMSec và đảm bảo giá trị của nó được đặt thành 0. Bây giờ, bạn sẽ nhận thấy sự cải thiện về thời gian khởi động Windows 10.

vo-hieu-hoa-startup-delay-4

Đổi tên key này thành StartupDelayInMSec

Bây giờ, bạn đã biết cách vô hiệu hóa Startup Delay trong Windows thông qua registry.

Xem chi tiết bài viết khác:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *