Shop tem Việt Nam Cộng Hòa 1 – VNCH

Shop tem Việt Nam Cộng Hòa 1 – VNCH

Việt Nam Cộng Hòa, năm 1955, Ngô Đình Diệm đã phế truất Quốc trưởng Bảo Đại của chính thể Quốc gia Việt Nam và thành lập chính thể mới gọi là Việt Nam Cộng hòa.

Từ ngày 06/6/1955 đến ngày 25/4/1975, VNCH đã phát hành nhiều bộ tem đẹp in tinh khắc, lưu hành trong vùng do Chính quyền Sài Gòn kiểm soát tại miền Nam Việt Nam.

Với chiến thắng 30-4-1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, dòng tem này chấm dứt lưu hành.

Trong các danh mục tem bưu chính quốc tế như Scott, Michel, Yvert & Tellier, tem Bưu chính VNCH và tem Bưu chính Quốc gia Việt Nam (06/6/1951 – 15/6/1954) được sắp xếp, đánh mã số liên tục và được gọi chung là dòng tem miền Nam Việt Nam.

Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518

Xem các shop bán tem bên dưới:


V1: 100.000đ – Người cày có ruộng
viet-nam-cong-hoa_01

V2: 120.000đ ngày cựu chiến binh Việt Nam
viet-nam-cong-hoa_02

V3: 120.000đ – Tổng thống Thiệu ban hành luật người cày có ruộng
viet-nam-cong-hoa_03

V4: 150.000đ – Trương mục tiết kiệm
viet-nam-cong-hoa_04

V5: 80.000đ – Thư viện quốc gia, tem không phát hành
viet-nam-cong-hoa_05

V6: 1.000.000đ – Phát triển giao thông, tem không phát hành
viet-nam-cong-hoa_06

V7: 600.000đ – Bắc Tiến, tem không phát hành
viet-nam-cong-hoa_07

V8: 80.000đ – Quân Bưu vàng
viet-nam-cong-hoa_08

V9: 400.000đ – Kỷ niệm đệ nhất chu niên ban hành luật người cày có ruộng
viet-nam-cong-hoa_09

V10: 80.000đ – Tháp chàm Garai, tem không phát hành
viet-nam-cong-hoa_10

V11: 120.000đ Du lịch
viet-nam-cong-hoa_11

V12: 120.000đ – Hoa lan
viet-nam-cong-hoa_12

V13: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_13

V14: 120.000đ – Kỷ niệm ngày quốc tế viện trợ
viet-nam-cong-hoa_14

V15: 180.000đ – Kỷ niệm Hùng Vương
viet-nam-cong-hoa_15

V16: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_16

V17: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_17

V18: 600.000đ – Hữu sản hóa nông thôn, tem không phát hành
viet-nam-cong-hoa_18

V19: 800.000đ – Tem không phát hành
viet-nam-cong-hoa_19

V20: 600.000đ – Tem không phát hành năm 1975
viet-nam-cong-hoa_20

V21: 300.000đ – Ngày Phật Đản – Tem không phát hành
viet-nam-cong-hoa_21

V22: 600.000đ
viet-nam-cong-hoa_22

V23: 150.000đ – Tem không phát hành – Nhiệt điện miền Tây
viet-nam-cong-hoa_23

V24: 300.000đ – Tem không phát hành
viet-nam-cong-hoa_24

V25: 80.000đ/ 1 tem quân bưu vàng
viet-nam-cong-hoa_25

V26: 2.000.000đ – Quân bưu đỏ Việt Nam Cộng Hòa
viet-nam-cong-hoa_26

V27: 1.000.000đ – Bộ 10 tem không phát hành VNCH
viet-nam-cong-hoa_27

V28: 1.200.000đ – Tem phạt lân rồng Việt Nam Cộng Hòa
viet-nam-cong-hoa_28

V29: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_29

V30: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_30

V31: 600.000đ – Tem phạt in đè giá mặt
viet-nam-cong-hoa_31

V32: 400.000đ – Tem phạt không in đè
viet-nam-cong-hoa_32

V33: 250.000đ – Hàng không bưu chính cò gắp thư
viet-nam-cong-hoa_33

V34: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_34

V35: 500.000đ – Cá hóa long
viet-nam-cong-hoa_35

V36: 80.000đ
viet-nam-cong-hoa_36

V37: 400.000đ – Hàng không bưu chính
viet-nam-cong-hoa_37

V38: 120.000đ – Ngày nông dân 1975 – Bộ tem cuối cùng của VNCH
viet-nam-cong-hoa_38

V39: 120.000đ – Hát bộ
viet-nam-cong-hoa_39

V40: 120.000đ – Thú vui ngày tết
viet-nam-cong-hoa_40

V41: 100.000đ – Hội nghị quốc tế nhi đồng
viet-nam-cong-hoa_41

V42: 120.000đ – Phong cảnh VNCH
viet-nam-cong-hoa_42

V43: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_43

V44: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_44

V45: 200.000đ – Hai Bà Trưng
viet-nam-cong-hoa_01

V46: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_02

V47: 120.000đ – Cô gái đò
viet-nam-cong-hoa_03

V48: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_04

V49: 80.000đ – 25 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền
viet-nam-cong-hoa_05

V50: 80.000đ – Tem con trâu
viet-nam-cong-hoa_06


Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518


V51: 100.000đ – Phát triển quốc gia
viet-nam-cong-hoa_07

V52: 100.000đ – Ngày viễn thông thế giới
viet-nam-cong-hoa_08

V53: 100.000đ – Kỷ niệm 50 năm interpol
viet-nam-cong-hoa_09

V54: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_10

V55: 80.000đ
viet-nam-cong-hoa_11

V56: 80.000đ
viet-nam-cong-hoa_12

V57: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_13

V58: 150.000đ – Bình Long anh dũng
viet-nam-cong-hoa_14

V59: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_15

V60: 100.000đ – Công Khố Phiếu
viet-nam-cong-hoa_16

V61: 100.000đ – Nhân dân tự vệ
viet-nam-cong-hoa_17

V62: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_18

V63: 100.000đ – Phát triển ngư nghiệp
viet-nam-cong-hoa_19

V63: 100.000đ – Luật người cày có ruộng
viet-nam-cong-hoa_20

V64: 80.000đ
viet-nam-cong-hoa_21

V65: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_22

V66: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_23

V67: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_24

V68: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_25

V69: 70.000đ
viet-nam-cong-hoa_26

V70: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_27

V71: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_28

V72: 500.000đ
viet-nam-cong-hoa_29

V73: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_30

V74: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_31

V75: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_32

V76: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_33

V77: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_34

V78: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_35

V79: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_36

V80: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_37

V81:
viet-nam-cong-hoa_38

V82: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_39

V83: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_40

V84: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_41

V85: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_42

V86: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_43

V87: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_44

V88: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_45

V89: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_46

V90: 150.000đ – Âm nhạc Việt Nam
viet-nam-cong-hoa_47

V91: 150.000đ – Tết Trung Nguyên
viet-nam-cong-hoa_48

V92: 130.000đ – Cứu trợ đồng bào tỵ nạn cộng sản
viet-nam-cong-hoa_49

V93: 120.000đ – Viện trợ thế giới tự do
viet-nam-cong-hoa_50

V94: 80.000đ – Khánh thành đài viba
viet-nam-cong-hoa_51

V95: 150.000đ – Hồng thập tự
viet-nam-cong-hoa_52

V96: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_53

V97: 1.200.000đ – Ngày nông dân Việt Nam – 26/03/1973
viet-nam-cong-hoa_54

V98: 120.000đ – Chiến thắng Quảng Trị
viet-nam-cong-hoa_55

V99: 1.200.000đ
viet-nam-cong-hoa_56

V100: 120.000đ – Ngày nông dân Việt Nam
viet-nam-cong-hoa_57

Xem các shop bán tem bên dưới:


Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518


Bán tem xưa, tem cổ thế kỷ 19, tem cổ trên 100 năm, các loại tem trên thế giới, nước ngoài nhiều chủ đề. Bán tem tổng thống Mỹ, tem nữ hoàng Victoria, tem Hitle, Benjamin Franklin, George Washington, đế chế Nga Hoàng, Liên Xô, danh nhân thế giới
Tem các nước thuộc địa: Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nga, Ý, Nhật, Trung Quốc, Vatican
Tem trong nước: Việt Nam Cộng Hòa, VNCH, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam, Cộng hòa miền nam Việt Nam, tem lỗi, in sai màu, lệch màu, lệch răng, con niêm VNCH, CNDCCH, Indochine, Indochina, tem Đông Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published.