Shop tem Việt Nam Cộng Hòa 2 – VNCH

Shop tem Việt Nam Cộng Hòa 2 – VNCH

Việt Nam Cộng Hòa, năm 1955, Ngô Đình Diệm đã phế truất Quốc trưởng Bảo Đại của chính thể Quốc gia Việt Nam và thành lập chính thể mới gọi là Việt Nam Cộng hòa.

Từ ngày 06/6/1955 đến ngày 25/4/1975, VNCH đã phát hành nhiều bộ tem đẹp in tinh khắc, lưu hành trong vùng do Chính quyền Sài Gòn kiểm soát tại miền Nam Việt Nam.

Với chiến thắng 30-4-1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, dòng tem này chấm dứt lưu hành.

Trong các danh mục tem bưu chính quốc tế như Scott, Michel, Yvert & Tellier, tem Bưu chính VNCH và tem Bưu chính Quốc gia Việt Nam (06/6/1951 – 15/6/1954) được sắp xếp, đánh mã số liên tục và được gọi chung là dòng tem miền Nam Việt Nam.

Xem các shop bán tem bên dưới:

Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518


V101: 80.000đ
viet-nam-cong-hoa_58

V102: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_59

V103: 150.000đ – Tem thương binh
viet-nam-cong-hoa_23

V104: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_60

V105: 250.000đ – Bộ 3 tem cá VNCH
viet-nam-cong-hoa_61

V106: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_62

V107: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_63

V108: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_64

V109: 400.000đ – Ngày quân lực VNCH
viet-nam-cong-hoa_65

V110: 120.000đ – Vũ điệu dân tộc
viet-nam-cong-hoa_66

V111: 80.000đ – Lính phụ trạm
viet-nam-cong-hoa_67

V112: 300.000đ – Biến cố tết Mậu Thân
viet-nam-cong-hoa_69

V113: 120.000đ – Tổng động viên
viet-nam-cong-hoa_71

V114: 80.000đ – Đệ ngũ thập chu niên tổ chức quốc tế lao động
viet-nam-cong-hoa_72

V115: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_73

V116: 120.000đ – Xây dựng dân chủ
viet-nam-cong-hoa_74

V117: 80.000đ – Ngày quốc tế chống nạn mù chữ
viet-nam-cong-hoa_75

V119: 80.000đ – Hiệp hội Lions Quốc Tế
viet-nam-cong-hoa_76

V120: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_77

V121: 80.000đ
viet-nam-cong-hoa_78

V122: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_79

V123: 150.000đ – Trái cây
viet-nam-cong-hoa_80

V124: 150.000đ – Bộ hoa
viet-nam-cong-hoa_81

V125: 80.000đ – Đoàn thanh thiếu nông
viet-nam-cong-hoa_82

V126: 150.000đ – Đại học Thủ Đức
viet-nam-cong-hoa_83

V127: 120.000đ – Năm hợp tác quốc tế
viet-nam-cong-hoa_84

V128: 100.000đ
viet-nam-cong-hoa_85

V129: 150.000đ – Kỷ niệm Hùng Vương
viet-nam-cong-hoa_86

V130: 80.000đ – Ngày Phật Đản
viet-nam-cong-hoa_87

V131: 150.000đ – Phong cảnh Việt Nam
viet-nam-cong-hoa_88

V132: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_89

V133: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_90

V134: 150.000đ – Ngày quốc tế khí tượng
viet-nam-cong-hoa_91

V135: 120.000đ – Bãi biển Hà Tiên
viet-nam-cong-hoa_92

V136: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_93

V137: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_94

V138: 150.000đ – Dũng cảm, kỹ luật
viet-nam-cong-hoa_95

V139: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_97

V140: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_98

V141: 300.000đ – Đức mẹ La vang
viet-nam-cong-hoa_99

V142: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_100

V143: 100.000đ – Dinh độc lập
viet-nam-cong-hoa_101

V144: 150.000đ – Ấp chiến lượt
viet-nam-cong-hoa_102

V145: 120.000đ – Thác Gougan Đà Lạt
viet-nam-cong-hoa_103

V146: 150.000đ – Giệt trừ muỗi
viet-nam-cong-hoa_104

V147: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_105

V148: 120.000đ
viet-nam-cong-hoa_106

V149: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_107

V150: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_108

V150: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_109

V151: 200.000đ – Ngô Đình Diệm
viet-nam-cong-hoa_110

V152: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_111

V153:
viet-nam-cong-hoa_112

V154: 150.000đ – Măng non
viet-nam-cong-hoa_113

V155: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_114

V156: 150.000đ – Đạo luật gia đình
viet-nam-cong-hoa_115

V157: 150.000đ – Khu trù mật
viet-nam-cong-hoa_116

V158: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_117

V159: 250.000đ – Hướng đạo
viet-nam-cong-hoa_118

V160: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_119

V161: 150.000đ – Khánh thành xe lửa đầu tiên
viet-nam-cong-hoa_120

V162: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_121

V163: 400.000đ – Hai Bà Trưng
viet-nam-cong-hoa_122

V164: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_123

V165: 120.000đ – Nhà thờ Phú Cam
viet-nam-cong-hoa_124

V166: 120.000đ – Tháp Thiên Mụ Huế
viet-nam-cong-hoa_125

V167: 120.000đ – Viện Bảo Tàng Sài Gòn
viet-nam-cong-hoa_126

V168: 170.000đ – Tết Trung Thu
viet-nam-cong-hoa_127

V169: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_128

V170: 200.000đ – Hiến Pháp
viet-nam-cong-hoa_129

V171: 150.000đ
viet-nam-cong-hoa_130

V172: 150.000đ – Unesco
viet-nam-cong-hoa_131

V173: 160.000đ – Hội nghị kế hoạch Columbus
viet-nam-cong-hoa_132

V174: 160.000đ – Tây Nguyên
viet-nam-cong-hoa_133

V175: 150.000đ – Nhi đồng
viet-nam-cong-hoa_134

V176: 250.000đ – Trúc Việt Nam
viet-nam-cong-hoa_135

V177: 400.000đ – Công thư Bưu điện in đè
viet-nam-cong-hoa_136

V178: 1.800.000đ – Tổng thống Ngô Đình Nhiệm
viet-nam-cong-hoa_137

V179: 3.000.000đ – Di cư
viet-nam-cong-hoa_138

V180: 200.000đ – Công Thư Bưu Điện
viet-nam-cong-hoa_139

V181: 250.000đ
viet-nam-cong-hoa_140

V182: 300.000đ – Hoàng tử Bảo Long
viet-nam-cong-hoa_141

Xem các shop bán tem bên dưới:


Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518


Bán tem xưa, tem cổ thế kỷ 19, tem cổ trên 100 năm, các loại tem trên thế giới, nước ngoài nhiều chủ đề. Bán tem tổng thống Mỹ, tem nữ hoàng Victoria, tem Hitle, Benjamin Franklin, George Washington, đế chế Nga Hoàng, Liên Xô, danh nhân thế giới
Tem các nước thuộc địa: Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nga, Ý, Nhật, Trung Quốc, Vatican
Tem trong nước: Việt Nam Cộng Hòa, VNCH, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam, Cộng hòa miền nam Việt Nam, tem lỗi, in sai màu, lệch màu, lệch răng, con niêm VNCH, CNDCCH, Indochine, Indochina, tem Đông Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published.