Tem Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Tem Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Tem Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và tem Bưu chính Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (22/4/1970 – 24/6/1976) được sắp xếp, đánh mã số liên tục, thống nhất và được coi là một nhánh tem của tem Bưu chính Cách mạng Việt Nam.

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày 20-12-1960.

Từ ngày 20/12/1963 đến năm 1969. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã phát hành 8 bộ tem với 22 mẫu tem, lưu hành trong các vùng giải phóng tại miền Nam Việt Nam.

Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518

Xem các shop bán tem bên dưới:


H1: 90.000đ – Quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ
tem-mat-tran-dan-toc_1

H2: 90.000đ – Miển Nam hoàn toàn giải phóng
tem-mat-tran-dan-toc_2

H3: 80.000đ
tem-mat-tran-dan-toc_3

H4: 80.000đ
tem-mat-tran-dan-toc_4

H5: 120.000đ – Chiến thắng sân bay Biên Hòa
tem-mat-tran-dan-toc_5

H6: 150.000đ – Bỏ phiếu
tem-mat-tran-dan-toc_6

H7: 150.000đ
tem-mat-tran-dan-toc_7

H8: 160.000đ – Bác Hồ trồng cây vú sữa
tem-mat-tran-dan-toc_8

H9: 200.000đ
tem-mat-tran-dan-toc_9

H10: 180.000đ – 5 năm thàng lập chánh phủ cách mạng lâm thời
tem-mat-tran-dan-toc_10

H11: 180.000đ – Phá ấp chiến lược, chiến thắng ấp Bắc
tem-mat-tran-dan-toc_11

H12: 250.000đ
tem-mat-tran-dan-toc_12

H13: 200.000đ
tem-mat-tran-dan-toc_13

H14: 250.000đ
tem-mat-tran-dan-toc_14

H15: 300.000đ – Bác Hồ trồng cây vú sữa
tem-mat-tran-dan-toc_15

H16: 300.000đ
tem-mat-tran-dan-toc_16

H17: 400.000đ
tem-mat-tran-dan-toc_17

H18: 300.000đ – Kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Mặt Trận DTGP miền Nam – Việt Nam
tem-mat-tran-dan-toc_18

H19: 200.000đ – Trái cây
tem-mat-tran-dan-toc_19

H20: 250.000đ – Kỷ niệm 10 năm thành lập các lực lượng vũ trang
tem-mat-tran-dan-toc_12

H21: 250.000đ – Tem in đè
tem-mat-tran-dan-toc_12

H22: 300.000đ
tem-mat-tran-dan-toc_22

H23: 400.000đ
tem-mat-tran-dan-toc_23

H24: 400.000đ – Cặp tem in đè
tem-mat-tran-dan-toc_24

H25: 500.000đ – In đè số lớn
tem-mat-tran-dan-toc_25

H26: 400.000đ
tem-mat-tran-dan-toc_26

H27: 500.000đ – In đè số nhỏ
tem-mat-tran-dan-toc_27

H28: 400.000đ
tem-mat-tran-dan-toc_28

H29: 500.000đ – Tem Lê Nin
tem-mat-tran-dan-toc_29


Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518

Xem các shop bán tem bên dưới:

Leave a Reply

Your email address will not be published.