Đổi màu trong Photoshop bằng Color Replacement Tool

Đổi màu trong Photoshop – Cách sử dụng Color Replacement Tool

Đổi màu trong Photoshop. Bạn muốn biết cách sử dụng công cụ Color Replacement Tool trong Photoshop ? Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn một vài cách sử dụng công cụ thay thế màu sắc !

Xem thêm:

doi-mau-trong-photoshop-1

Những gì bạn sẽ học trong Công cụ thay thế màu này Hướng dẫn Photoshop

 • Công cụ Color Replacement Tool ở đâu?
 • Cài đặt Color Replacement Tool Photoshop
 • Cách sử dụng Brush Color Replacement Tool

1. Công cụ Color Replacement Tool ở đâu?

Bước 1

Bạn thay thế màu trong Photoshop bằng Color Replacement Brush, nó nằm trong thanh Tools.

doi-mau-trong-photoshop-2

Bước 2

Nếu bạn không thấy Color Replacement Tool trong bảng điều khiển này, hãy nhấn vào biểu tượng Edit Toolbar và chọn nó tại đây.

doi-mau-trong-photoshop-3

2. Tuỳ chỉnh công cụ Color Replacement Tool trong Photoshop

Bước 1

Trước sử dụng Color Replacement Tool, bạn cần mở hình ảnh trước và chọn màu bạn muốn sử dụng.

doi-mau-trong-photoshop-4

Bước 2

Bây giờ bạn có thể đặt SizeHardness và Spacing của Brush Tool.

doi-mau-trong-photoshop-5

Bước 3

Sau đó, bạn có thể chọn một trong các Chế độ hòa trộn (Blending Mode)ColorHueSaturation hoặc Luminosity.

Chế độ Color là cài đặt mặc định sẽ thay đổi cả màu sắc và độ bão hòa.

Cài đặt Hue sẽ chỉ ảnh hưởng đến màu sắc, Saturation sẽ chỉ ảnh hưởng đến độ bão hòa và Luminosity sẽ chỉ đơn giản là khớp độ sáng của màu gốc với độ sáng của màu mới, trong khi màu sắc và độ bão hòa sẽ không bị ảnh hưởng.

Nếu bạn muốn sử dụng Photoshop để thay thế một màu này bằng một màu khác, bạn nên chọn Color, và trong hầu hết các trường hợp, đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn.

doi-mau-trong-photoshop-6

Bạn có thể xem qua một số ví dụ về việc sử dụng Photoshop để thay thế màu bằng các chế độ hòa trộn bên dưới:

doi-mau-trong-photoshop-7

Bước 4

Tiếp theo là cài đặt Sampling và bạn có thể chọn từ ba tùy chọn: ContinuousOnce và Background Swatch.

Continuous Sampling sẽ luôn tìm kiếm màu bạn đang dùng, Once Sampling sẽ theo màu từ điểm ban đầu của Brush và Background Swatch sẽ chỉ tô lên những vùng phù hợp với Màu nền của bạn.

doi-mau-trong-photoshop-7

Bước 5

Cài đặt Limits kiểm soát “sự lan rộng” của màu sắc. Tùy chọn này thiết lập ranh giới mà nó có thể ảnh hưởng đến màu sắc.

 • Discontiguous sẽ thay đổi màu sắc của các khu vực liền kề với một màu được lấy mẫu phù hợp cho đến sự lan rộng của các ranh giới chân chữ thập.
 • Contiguous sẽ chỉ ảnh hưởng đến khu vực lấy mẫu của các pixel nơi có hình chữ thập của bàn chải của bạn. Nó sẽ không làm thay đổi màu của các khu vực liền kề phù hợp với cùng một màu.
 • Find Edges sẽ tìm các cạnh trong hình ảnh của bạn và nó sẽ dừng lại khi đến gần rìa. Sự thay đổi màu sắc sẽ chỉ ảnh hưởng đến các cạnh.

Trong hầu hết các trường hợp, Contiguous sẽ là lựa chọn tốt nhất để sử dụng.

doi-mau-trong-photoshop-9

Bước 6

Đây là chức năng dùng để chọn tất cả khu vực có màu muốn chọn. Khoảng màu sẽ được xác định từ 0-225. Bởi vậy, nếu Tolerance thấy, vùng chọn và vùng nhấp chuột sẽ trùng nhau. Mặt khác, khi giá trị này cao, vùng chọn sẽ rộng lớn hơn.

doi-mau-trong-photoshop-11

3. Cách sử dụng Brush trong Color Replacement

Để sử dụng Photoshop để thay thế một màu này bằng một màu khác, hãy thiết lập các cài đặt sau:

 • Brush Size: 160
 • Mode: Color
 • Sampling: Continuous
 • Limits: Contiguous
 • Tolerance: 75%

Sau đó, chỉ cần tô lên các khu vực mà bạn muốn thay đổi màu sắc của hình ảnh của mình.

doi-mau-trong-photoshop-12

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *