Người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều, người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm

Lượt xem: 3,872 Người bi quan phàn nàn về cơn gió Người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều Người

Read more