Cách hiển thị thứ trên thanh tác vụ Windows 10

Cách hiển thị thứ trên thanh tác vụ Windows 10

Xem chi tiết: Khóa học Word từ cơ bản tới nâng cao tại Bình Chánh

Windows 10 hiển thị ngày và giờ trên thanh tác vụ. Với cài đặt mặc định, Windows 10 không hiển thị thứ trên taskbar.

Nếu bạn thường bị nhầm lẫn về các ngày trong tuần, bạn có thể cấu hình Windows 10 để hiển thị thứ bên cạnh ngày và giờ.

LƯU Ý: Trang Settings > Time & Language > Region > Change data formats cho phép bạn chọn nhiều định dạng ngày. Tuy nhiên, nó không cung cấp tùy chọn cho thứ, ít nhất là trong phiên bản hiện tại 1909. Thứ chỉ hiển thị khi được chọn trong Control Panel cổ điển. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng ứng dụng Settings để chọn các loại định dạng ngày và giờ khác.

hien-thi-thu-tren-thanh-tac-vu-windows-10-1

Bạn có thể cấu hình Windows 10 để hiển thị thứ bên cạnh ngày và giờ

Hiển thị thứ trên thanh tác vụ Windows 10

Hoàn thành các hướng dẫn bên dưới để thanh tác vụ Windows 10 hiển thị thứ bên cạnh ngày và giờ.

Bước 1:

Mở ứng dụng Settings. Điều hướng đến Time & Language > Region.

Bước 2:

Trong phần Related settings, nhấp vào liên kết Additional date, time, & regional settings. Nhấp vào liên kết sẽ mở cửa sổ Clock and Region cổ điển.

hien-thi-thu-tren-thanh-tac-vu-windows-10-2

Nhấp vào liên kết Additional date, time, & regional settings

Bước 3:

Tại đây, trong phần Region, nhấp vào liên kết Change date, time, or number formats.

Bước 4:

Trong tab Formats, nhấp vào nút Additional settings để mở hộp thoại Customize Format.

Bước 5:

Chuyển sang tab Date. Trong phần Date formats, bên cạnh trường Short date, hãy thêm ddd (nếu bạn muốn dùng định dạng ngắn cho thứ) hoặc dddd (nếu bạn muốn xem định dạng đầy đủ của thứ) ở đầu, theo sau là dấu gạch nối. Ví dụ, thêm ddd hiển thị Thu và thêm dddd hiển thị Thursday.

hien-thi-thu-tren-thanh-tac-vu-windows-10-3

Thêm ddd hoặc dddd ở đầu, theo sau là dấu gạch nối

Sau khi hoàn thành, nhấp vào nút Apply.

Nếu thứ không hiển thị, hãy khởi động lại máy tính một lần, sau khi lưu lại mọi thứ.

Mẹo bổ sung: Bạn có thể cấu hình Windows 10 để ẩn hoàn toàn đồng hồ khỏi thanh tác vụ. Để làm điều đó, hãy đi tới Settings > Personalization > Taskbar, nhấp vào liên kết Turn system icons on or off và sau đó tắt nút chuyển đổi bên cạnh đồng hồ.

Xem chi tiết bài viết khác:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *